Zondagsschool

Zondagsschool

Zondag 27 september is er weer crèche en zondagsschool! Je hoeft je hiervoor niet aan te melden via Kerktijd. Ook al ga je niet naar de dienst, jullie kinderen zijn van harte welkom. Je kan ze dus gewoon brengen, thuis de livestream bekijken (of iets anders doen) en weer halen. Hoe leuk is het voor de kinderen om elkaar weer in de kerk te treffen! IEDER kind is dus van harte welkom op de zondagsschool! 

De zondagsschool is er voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Het thema is elke zondag een verrassing, hoe mooi is dat?! We lezen een verhaal uit de bijbel, maken een knutselwerkje of doen een spel wat met het thema te maken heeft. Wij willen kinderen een plek geven waar ze zich thuis en veilig kunnen voelen, waar ze hun verhaal kwijt kunnen en vriendschappen op kunnen bouwen. Het belangrijkste daarbij is dat ze God leren kennen op een manier die aansluit bij hun persoonlijke leven. Heb je een vriendin of vriend te logeren, neem ze maar gewoon mee.

De regels voor de zondagsschool 
Uiteraard zijn er regels waar we ons in deze tijd aan moeten houden, lees deze aandachtig door voordat je je kind(eren) brengt:

 1. U moet uw kind zelf brengen. Dit kan uitsluitend tussen 9:00 en 9:30. De leiding van de zondagsschool en de raad van de gemeente gaan er van uit dat u en uw kind vrij van klachten zijn m.b.t. het Corona virus. U zet uw kind af bij de voordeur van de OUDE kerkzaal 
 2. Alle handen van zowel de kinderen als ook de leiding worden met desinfecteermiddel ontsmet. De leiding helpt de jongere kinderen mocht dit hen zelf niet lukken. Dit ontsmetten gebeurt direct bij binnenkomst. 
 3. Alle jassen moeten mee naar binnen en worden op aanwijs van de leiding over de stoelleuningen gehangen, jassen mogen niet in de garderobe of elders in het gebouw hangen;  
 4. U moet uw kind zelf halen. Voor diegenen die als ouder/verzorger NIET fysiek aanwezig is tijdens de dienst is de ophaaltijd tussen 10:30 en 10:45. Voor diegenen die WEL fysiek aanwezig zijn tijdens de dienst: De leiding houdt uw kinderen zo lang vast. Als de dienst afgelopen is komt u direct uw kind halen en gaat u daarna weg. Dit gebeurt wederom bij de buitendeur van de OUDE kerkzaal u mag niet binnendoor naar de ruimten maar loopt dus buiten om; 
 5. U mag uw kind niet zelf naar binnen brengen ook niet als u naar de dienst gaat. U loopt dan buiten om naar de gele voordeur. De zondagsschoolleiding zal uw kind ontvangen en weer aan u meegeven; 
 6. Tijdens het halen en brengen blijft u onderling tot elkaar ten minste 1,5 meter afstand houden. U mag niet blijven staan napraten o.i.d. maar u gaat direct na het brengen en halen weg.  
 7. U moet uw telefoonnummer waarop u te bereiken bent achterlaten bij de zondagsschoolleiding. Als er iets met uw kind aan de hand is moeten wij u kunnen bereiken; 
 8. Laat uw kind vlak voor het vertrek naar de kerk thuis naar het toilet gaan.  We willen toiletbezoek in het kerkgebouw tot een minimum beperken; 
 9. De zondagsschool leiding houdt tenminste 1,5 meter afstand van elkaar; 
 10. De zondagsschool leiding ziet erop toe dat kinderen niet op eigen houtje door het gebouw gaan lopen maar in de voor de zondagsschool ingerichte ruimten blijven. 
 11. De zondagsschoolleiding schrijft alle voor en achternamen van de aanwezige kinderen op. Dit is nodig bij eventueel contactonderzoek. Ook de namen van de leiding worden opgeschreven.  

De regels voor de crèche 

 1. Kinderen worden door één volwassene gebracht en gehaald. Houd het breng- en haalmoment zo kort mogelijk. 
 2. Is er al een volwassene in de crècheruimte om zijn of haar kind te brengen of te halen, wacht dan met gepaste afstand in de gang. 
 3. De crècheleiding vraagt bij binnenkomst of het kind, en/of de ouder zelf, of huisgenoten klachten gerelateerd aan COVID-19 hebben; 
 4. Jassen en tassen worden opgehangen aan de kapstok in de crècheruimte. 
 5. Kinderen mogen met een neusverkoudheid naar de crèche, behalve wanneer zij koorts of andere klachten hebben passend bij COVID-19; als zij een contact zijn van een patiënt die positief is getest op COVID-19 of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19 en de testuitslag nog niet bekend is. 
 6. Kinderen mogen tijdens de quarantaineperiode niet naar de crèche. 
 7. Ouders/verzorgers en crècheleiding bewaren 1,5 meter afstand van elkaar en houden zich aan richtlijnen van het RIVM. (Geen handen schudden, hoesten/niezen in de elleboog, neus snuiten in papieren zakdoekjes en deze direct weggooien, niet aan je gezicht zitten). 
GetAttachment
GetAttachment (2)
GetAttachment (1)