Kleine groepen

Kleine groepen

We komen eens per maand een avond in kleine groepen bij elkaar. Tijdens deze avonden praten we over een van te voren afgesproken onderwerp en kan iedereen daar over meepraten. Dit seizoen gebruiken we hiervoor het boek ‘David – een man naar Gods hart’ van Henk Stoorvogel.

David – de man naar Gods hart
David inspireert, ontroert en daagt uit. Met zijn God sprong hij over muren. Geen Goliath boezemde hem angst in. Maar ook overtrad hij zo’n beetje elk gebod. David is menselijker dan wij zouden wensen en geestelijker dan de meesten van ons ooit zullen worden.

In twintig korte hoofdstukken wordt een episode uit zijn leven belicht en vertaald naar onze tijd. Door middel van rake vragen wordt de lezer geholpen om zichzelf te onderzoeken en persoonlijke toepassingen te maken.

Data voor seizoen 2016/2017

  • Week van 5 september
  • Week van 3 oktober
  • Week van 7 november
  • Week van 5 december
  • Week van 9 januari
  • Week van 6 februari
  • Week van 6 maart
  • Week van 3 april
  • Week van 1 mei
  • Week van 5 juni

Aanmelden
In overleg met de taakveldleider van Onderwijs kun je in een wijkkring ingedeeld worden. Omdat de wijkkringen op verschillende avonden bij elkaar komen kan het best zo zijn dat de wijkkring in jouw buurt bijeen komt op een dag dat jou niet schikt, dan wordt er altijd naar een oplossing gezocht. De wijkkringen komen tussen 20.00 en 22.00 uur bij één van de leden thuis bij elkaar.

Voor informatie kunt u/jij contact opnemen met Rieanne Kwant, jan-rieanne@home.nl.