Tjaard Buwalda

Al toen ik nog een klein jongetje was groeide in mij de passie om iets te doen aan het onrecht in de wereld. Maar ik was maar Tjaard geboren in Gasselternijveen…wat kon ik nu doen. Toen leerde ik God kennen en wist ik dat alles door Hem mogelijk was. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat Hij wil dat ik de wereld in ga om te laten zien wie Hij is. Mijn hart is vol van Hem en ik kan niet anders dan iedereen vertellen van Zijn liefde. Ik wil actie ondernemen, vertrouwend op de kracht van God wil ik gaan in Zijn naam. Zodat de gerechtigheid en liefde van God werkelijkheid worden in de levens van mensen. Ik geloof dat God mij wil gebruiken om de mensen in Santiago, Chili, Zijn liefde door te geven. Het komende jaar ben ik daar actief bij Operatie Mobilisatie om in woord en daad Gods liefde door te geven.