Waarom kerst?

‘Wat betekent Kerst voor jou? Tijd met je familie en vrienden? Misschien denk je aan kerstliedjes, kerstkaarten sturen, winkelen, feestjes en veel te veel eten. Al deze dingen maken deel uit van ons Kerstfeest. Maar wat vind je van het eerste Kerstfeest? Waarom is dat verhaal – het kindje in de kribbe, herders, wijzen uit het Oosten, engelen – zo belangrijk? Is het eigenlijk wel belangrijk? Heeft het Kerstverhaal nog iets te zeggen?

Ik wil je uitnodigen om met me na te denken over drie redenen waarom het eerste Kerstverhaal na ruim 2000 jaar nog steeds iets te zeggen heeft. Misschien ook wel voor jou. Als je samen met mij wilt proberen net iets verder te kijken dan lekker eten en de romantiek van het “kerstgevoel” ontdek je in het oorspronkelijke verhaal wel iets dat resoneert met je eigen gevoelens.

Het Kerstverhaal is belangrijk, omdat….

Het vertelt van vrede
Kerstliedjes gaan over ‘vrede op aarde’. Kerstkaarten wensen je vrede toe, families verlangen ernaar en het nieuws confronteert ons ermee dat het nooit lang duurt.

De engelen kondigden het aan bij een aantal herders: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.’ Toen verscheen er een grote groep engelen en ze prezen God en proclameerden vrede aan de mensen.

Het Kerstverhaal brengt een boodschap van vrede. Het kan onrustige harten kalmeren en ruzies tot een einde brengen.

Het gaat over familie
Familiebijeenkomsten rond de Kerst kunnen heel erg leuk zijn, maar ze kunnen ook veel stress veroorzaken. Conflicten uit het verleden kunnen juist dan tot een uitbarsting komen.

Jozef en Maria, de ouders van Jezus, hadden zo hun eigen problemen met betrekking tot hun familie.

De historische verhalen geven weer dat de verloofde van Jozef zwanger werd toen ze nog maagd was. Maria geloofde dat een engel haar had verteld dat ze door God zwanger was geworden. Hoe zou jij het vinden als jij overduidelijk bewijs zou hebben dat jouw verloofde seks had gehad met iemand anders tijdens jullie verloving?

Stel dat jouw verloofde zou zeggen dat het door God kwam. Zou je haar ooit nog vertrouwen? Zou je het huwelijk afblazen?

Jozef wilde Maria niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Maar in een droom legde engel aan hem uit dat het kind van God kwam en hij droeg Jozef op om hem ‘Jezus te noemen, want Hij zou zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Jozef volgde deze instructies op en zorgde voor zijn familie. Hij bleef voor Maria en Jezus zorgen en had een grote invloed op de geboorte van de jongen en op zijn vroege kindertijd. Door Gods hulp overwon het gezin grote problemen. Ook jouw gezin/familie kan met Gods hulp grote problemen overwinnen.

Het vertelt over liefde
Jezus’ volgelingen leerden dat de bevruchting en de geboorte van Jezus onderdeel waren van een goddelijk plan om ons echte vrede, innerlijke vrijheid en zelfrespect te brengen. Zij geloofden dat de God van de Bijbel wil dat we vriendschap met Hem ervaren en dat we ervaren dat ons leven betekenis heeft en een doel. Helaas worden we door onze eigen zelfgerichtheid van Hem gescheiden. Als we aan ons lot overgelaten zouden worden, zouden we dit leven en de eeuwigheid doorbrengen zonder contact met God.

Jezus kwam om ons opnieuw in contact te brengen met God. Maria’s baby werd geboren om te sterven, Toen de volwassen Jezus stierf aan het kruis droeg hij de straf die wij verdiend hadden vanwege al onze zonde en daarna stond Hij op uit de dood om ons nieuw leven te geven. Hij droeg de straf voor onze zelfgerichtheid, die door de bijbelse geschriften ‘zonde’ wordt genoemd. Jezus legde uit: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’. God kan je vriend worden als jij in Hem gelooft en vertrouwt dat Hij je zonde zal vergeven. Hij zal je nooit teleurstellen.

Een mythe?

‘Geloof moet je geloven. Als je het zeker weet, is het immers geen geloof meer!’

Herken je dit? Veel mensen reageren op deze manier op het kerstverhaal, of op andere verhalen in de Bijbel. De geschiedenis van een kindje in de stal, engelen, herders en koningen is erg schattig, maar hoogstwaarschijnlijk alleen een mythe, in de loop der eeuwen ontstaan en aangedikt. Een mooi verhaal, maar niet waarheidsgetrouw.

Toch zijn veel kenners van de Bijbel het hier niet mee eens! De verhalen die daarin staan zijn dan wel religieus getint, maar niet minder betrouwbaar dan andere geschriften uit die tijd. De levensbeschrijvingen van Jezus, waar het kerstverhaal bij hoort, zijn verslagen van ooggetuigen, zoals we die ook nu dagelijks in de krant lezen. Aha, zeg je: die moet je ook niet altijd geloven! Dat is zo. Maar als een getuigenverslag niet klopt, dan lees je dat zeker enkele dagen later in de krant. Want mensen die het ook gezien hebben reageren erop, en de zaak wordt rechtgezet. Zo gaat dat als een getuigenverslag nog tijdens het leven van de ooggetuigen wordt opgeschreven.

En zo is het ook met het Nieuwe Testament van de Bijbel. De vier boeken waarin het levensverhaal van Jezus staan beschreven (Matteüs, Lucas, Markus en Johannes; de boeken zijn genoemd naar hun schrijvers) werden geschreven rond 65 na Christus (dus dertig jaar na zijn dood) tot 100 na Christus. Kan een verhaal in dertig jaar veranderen van een waarheidsgetrouw verslag in een religieuze mythe? Nee, want dan zouden de mensen die Jezus, of de omstandigheden rond Zijn geboorte, zelf gezien hadden – en die leefden dertig tot zestig jaar na dato vaak nog – immers geprotesteerd hebben en zou het verhaal nooit door zoveel mensen geloofd zijn.De verhalen over Jezus’ leven klonken misschien ongeloofwaardig, maar de boeken die erover verschenen konden niet worden ontkracht, omdat ooggetuigen konden bevestigen dat het echt zo was gebeurd.

God persoonlijk leren kennen

God design
Iedere kunstenaar of designer heeft zijn eigen handschrift, zijn eigen specialiteit. Dat geldt voor Salvador Dali, Hugo Boss en voor… God. Hij is de vormgever van deze wereld en van alle mensen, ook van jou. God heeft iedereen – ook jou – op zijn eigen unieke manier geschapen om met Hem te leven.

Hoe komt het dan dat veel mensen deze relatie niet kennen?

Je bent offline
“Ik doe wat ik wil!” Door deze houding hebben wij mensen onze relatie met God verloren. Je bent “designed by God” (dat is het goede nieuws) maar je ziet hier niet veel van omdat de relatie verbroken is (dat is het slechte nieuws). God houdt van mensen en daarom kwam Hij in beweging. Wij kunnen de relatie niet herstellen. Maar Hij wel. Dat deed Hij met een spectaculaire reddingsactie: God werd mens, Hij komt zo dicht mogelijk naar ons toe!

Religie of persoon
Jezus kwam als mens om ons te redden. Zijn naam betekent “Redder”: Hij zal zijn volk redden van hun zonden. Jezus zegt zelf dat Hij de enige weg is tot God. Hij is de weg naar vergeving en naar een gezond leven in relatie met onze Schepper. De enige weg naar een hoopvolle toekomst.

Verbinding hersteld
Gods uitnodiging staat! Een uitnodiging voor een eeuwig leven, vol hoop en in een liefdevolle relatie met Hem! Maar Hij dwingt niemand. Je mag zelf reageren op Zijn uitnodiging. Als je de vriendschap en vergeving van Jezus aanvaardt, als je op Hem vertrouwt en als je in Hem gelooft, kan je Gods liefde ervaren.

Just do it!
Als je je vriendschap met God wilt beginnen kan je Hem dat gewoon vertellen. Je kan dat doen door bijvoorbeeld het volgende gebed uit te spreken:

Heer Jezus,

ik dank U dat U van me houdt.
Dank U dat U mens bent geworden.
Ik heb begrepen dat ik mijn leven zelf bepaalde.

Wilt U nu in mijn leven komen en alle dingen vergeven die ik verkeerd heb gedaan.

Dank U wel dat U mij hebt vergeven door mijn fouten weg te nemen toen U stierf aan het kruis.

Ik open mijn hart en mijn leven voor U als mijn Heer en Redder.

Amen

Als je dit gebed hebt gebeden, mag je er zeker van zijn dat God heeft geluisterd. Je bent een kind van God geworden.