Toeleven naar Pasen

We zitten in de 40-dagentijd. Begonnen op woensdag 17 februari jl. en duurt tot zaterdag 3 april (Stille Zaterdag). Pasen valt op 4 en 5 april as. Waarom zou je hier mee bezig zijn? De veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) is voor christenen een periode van vasten en bezinnen in
voorbereiding op Pasen. Hoe doet u/jij dit? Of leven we ‘gewoon’ door en denken we met Pasen er misschien dankbaar aan wat Jezus voor ons heeft gegeven?

Graag dagen we u/jou uit om de periode die nog voor ons ligt te kijken wat je zou kunnen doen om eens dieper hierin te duiken. Bezinnen, nadenken, overdenken, vasten. Er is veel mogelijk en online is er ook veel over te vinden. Bijvoorbeeld: https://visie.eo.nl/alles-over/veertigdagentijd en ook op https://40dagenhierennu.nl kun je veel ideeën en
informatie vinden.

Gezegende tijd toegewenst!