Nieuw onderwijsaanbod

Het Leerhuis biedt een unieke kans om je te verdiepen in Gods Woord, je geloof te ontwikkelen en jezelf toe te rusten. Er is geprobeerd om het aanbod zo gevarieerd mogelijk te laten zijn en hopen we natuurlijk dat er van het aanbod gebruik gemaakt gaat worden. Antwoorden op verschillende vragen kun je hier lezen.

In het seizoen 2020/2021 is er weer een divers onderwijsaanbod:

  1. Storytelling – de Bijbel open 14 en 28 oktober 2020
  2. Ik heb te weinig geloof om atheïst te zijn! 5 en 12 november 2020
  3. ‘Zonen en dochters in Gods huisgezin’ 25 november 2020
  4. Ontdek 4G! – 13, 27 januari en 10 februari 2021
  5. Hoe het oude Israel leefde – 11 en 18 februari 2021
  6. Mensen verhalen van God – 3 en 17 maart 2021
  7. Spoedcursus (S)preekkunde – 24 maart en 7 april

Storytelling – de Bijbel open

Toerusting

Data, tijd : woensdag 14 en 28 oktober 2020 | 19.30 – 21.00 uur
Locatie : Bapt. Nieuw-Buinen, Dwarsdiep 9, Nw. Buinen
Leiding : Karin Weber – Jeugd met een Opdracht (Heidebeek)
Contactpersoon : Gerda Idema
Opgave via : info@zijnvol.nl vóór 1 okt. 2020

Verhalen vertellen!
De Bijbel is een boek met fantastische verhalen waarin wij God en Zijn
reddingsplan voor de wereld leren kennen. Deze verhalen moeten verteld worden.

Wil je graag leren hoe je deze verhalen aan anderen in je omgeving eenvoudig én toegankelijk kunt vertellen, elkaar daarbij op een ontspannen wijze te ontmoeten? Dit kunnen kinderen (zondagsschool, kindernevendienst) zijn, maar óók je buren, je collega of je naaste die in je dorp is komen wonen, of mensen die moest vluchten uit zijn eigen land. Karin laat je zelf ontdekken, hoe je op een eenvoudige en toepasbare wijze Bijbelverhalen over kunt brengen naar de ander, die de Bijbel misschien nog niet kent.

Karin heeft jarenlange ervaring met storytelling en brengt dit in het dagelijks leven vooral in praktijk bij vluchtelingen (vrouwen). Ook verzorgt zij over dit onderwerp lezingen op vrouwenochtenden en scholing binnen Jeugd met een Opdracht.

Terug naar het overzicht


Ik heb te weinig geloof om atheïst te zijn!

Verantwoord geloof

Data, tijd : donderdag 5 en 12 november 2020 | 19.45 – 21.15 uur
Locatie : de Open Poort in Nieuw-Weerdinge
Leiding : Timothy Alkema
Contactpersoon : Timothy Alkema
Opgave : voorganger@deopenpoort.nl vóór 2 november 2020

Kun je wetenschappelijk bewijzen of God wel of niet bestaat? Het wel of niet geloven in (het bestaan van) God is een keuze, maar er zijn wel goede argumenten voor het bestaan van God! We gebruiken het boek Ik heb te weinig geloof om atheïst te zijn als bouwsteen om twee avonden over dit onderwerp na te denken. Vanuit het christelijk geloof weten we dat God bestaat, maar welke argumenten zijn er voor het bestaan van God buiten de Bijbel om te geven? Daarvoor kunnen we argumenten gebruiken vanuit de logica, de natuurwetenschap en de morele wet. Christenen geloven dat mensen God ten diepste door Jezus Christus leren kennen. Maar wat kunnen we over het bestaan van God zeggen als we niet bij de Bijbel en Jezus Christus beginnen.

Deze twee avonden zijn zowel voor christenen als voor mensen die willen nadenken over wat meer aannemelijk is, namelijk het wel of niet bestaan van God. Het zou mooi zijn als mensen ook vrienden uitnodigen mee te denken!

Terug naar het overzicht


‘Zonen en dochters in Gods huisgezin’

Persoonlijke Geloofsontwikkeling

Data, tijd : woensdag 25 november | 19.30 uur – 21.30 uur
Locatie : PG Exloërmond, Zuiderdiep 150 2e Exloërmond
Leiding : Annemarie van Heijningen – Steenbergen
Contactpersoon : Herma Boerema
Opgave via : scriba@pkn-exloermond.nl graag vóór 20 november

Een verrassende avond, met een fascinerende mengeling van levensernst en luchtigheid. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: goede voornemens en wat jij daar aan toe te voegen hebt. Tenslotte ook het motto ‘Wie genade accepteert is een levenskunstenaar.’

Annemarie van Heijningen – Steenbergen (1977) is getrouwd met Michel. Samen hebben zij drie kinderen. Naast echtgenote en moeder, is Annemarie schrijver, spreker en vaste columnist bij EO-Visie. Boeken die op haar naam staan, zijn o.a. Refomeisje en Getrouwd zijn is de hemel niet. Haar nieuwste boek is Dingetjes van dertigers: een boeiend boek over een dynamisch decennium vol dromen, dilemma’s, downs én ups. Momenteel werkt ze aan het christelijke actieboek voor 2021. Als ze spreekt, is dat met een mengeling van levensernst en luchtigheid. Ze houdt ervan om in alles wat ze zegt en schrijft de verbinding te leggen tussen het geloof in God en het weerbarstige, dagelijkse leven.

Terug naar het overzicht


Ontdek 4G!

Persoonlijke Geloofsontwikkeling

De Geest van God: in je Geboorte, in je Gemeente en in je Getuigen

Data, tijd : woensdagavond 13, 27 jan. en 10 feb. 2021 | 19.30 – 21.30 uur
Locatie : de Open Poort Nieuw Weerdinge
Leiding : Maurits Luth
Contactpersoon : Gert Mik
Opgave via : g.mik@ziggo.nl voor 6 januari 2021

Hij is ook wel de ‘Assepoester van de theologie’ genoemd: de heilige Geest. Hij is Diegene die eerst zo onbelangrijk leek, tot de wereldwijde kerk, mede door de opkomst van de Pinksterbeweging, besefte dat Hij veel belangrijker was dan voorheen gedacht… Maar wat maakt nu die heilige Geest zo belangrijk? In 3 avonden trekken we, als het ware, 3 cirkels om te ontdekken welk belangrijk werk Hij doet.

We kijken daarbij eerst naar Wie de heilige Geest is in ons eigen leven en hoe Hij werkt: 1. Geboorte (wedergeboorte). Hoe komt het eigenlijk dat jij een kind van God bent geworden? En hoe helpt de Geest je om een kind van God te zijn? Hoe leidt Hij jou daarin?

Als tweede staan we stil bij hoe de Geest werkt in de Gemeente. Is dat door
opzwepende muziek tijdens een aanbiddingsconcert óf fluister de Geest misschien tot ons door het levend houden van een eeuwenlange traditie? En de gaven van de Geest, die Hij voor de opbouw van de gemeente geeft – hoe kan je die goed inzetten als gemeente?

Ten slotte, tijdens avond 3, zien we dat de Geest álle talen spreekt en staan we stil bij hoe Hij ons helpt om in deze wereld te getuigen en het Koninkrijk vorm te geven. Hoe werkt Hij wereldwijd op verschillende manieren? Hoe wil Hij jou een effectieve getuige van Christus laten zijn?

Terug naar het overzicht


Hoe het oude Israel leefde

Bijbelse achtergrond

Over tempel, tabernakel, wet etc.

Data, tijd : donderdag 11 en 18 februari 2021 | 19.30 – 21.00 uur
Locatie : De Hoeksteen, Zuiderdiep 333 Valthermond
Leiding : Helmut Thon
Contactpersoon : Helmut Thon
Opgave via : ds.thon@home.nl vóór 1 februari 2021

Een belangrijke informatiebron zijn hoofdstukken uit het boek van dr. R. de Vaux, Hoe het oude Israël leefde. Op de tempelberg in Jeruzalem staat geen tempel meer, maar de Rotskoepel (geen moskee, maar een gedenkplaats) en aan de rand van de tempelberg de Al-Aqsamoskee.

De laatste tempel stond er in de tijd van Jezus, tot de verwoesting door de
Romeinen in het jaar 70. Daarvoor stond er de eerste tempel, die ook wel de tempel van Salomo genoemd wordt, omdat hij onder de regering van Salomo gebouwd werd. Aan de tempel ging de tabernakel vooraf als heiligdom voor het volk Israël, tijdens de woestijntocht en tot de regeringstijd van koning David.

Deze dingen zullen we uitvoerig bespreken en ook de achtergrond van heiligdommen in bredere zin. Tenslotte stelt zich natuurlijk de vraag: wat heeft dit te betekenen voor ons als christenen? Een kerk is geen tempel maar wat dan wel? Aan het eind van de openbaring van Johannes schrijft hij over het nieuwe Jeruzalem: “…maar een tempel zag ik niet in de stad’.

Ik verwacht, dat de twee avonden een spannende zoektocht worden.

Terug naar het overzicht


Mensen verhalen van God

Persoonlijke geloofsontwikkeling

Data, tijd : woensdag 3 en 17 maart | 19.30 – 21.30 uur
Locatie : BG Valthermond, Wilhelminalaan 2
Leiding : Leendert Post
Contactpersoon : Gert Stap
Opgave via : leerhuis@bgvonline.nl vóór 24 februari 2021

God zoekt geen geloofshelden – Hij maakt ze! Twee boeiende avonden met twee bijzondere Bijbelse figuren. Door hun levensverhaal weeft God een rode draad van trouw, liefde en vriendschap. Meeslepende levens, zo dichtbij en herkenbaar alsof ze zich vandaag afspelen.

Op de eerste avond ontmoeten we Jakob. Iemand die verandert van een liegende manipulator in een getekende man, die de farao kan zegenen. Hoe God met een kromme stok rechte slagen maakt. Jakob leert dat zijn leven niet door hem zelf te maken is. Hij moet met God worstelen om zichzelf te verliezen – en uiteindelijk ook weer te vinden.

De tweede avond is voor Hosea. Inleving in zijn verhaal roept heftige emoties op. Wat een dramatische geschiedenis! Wat God hem laat meemaken grenst aan het onmenselijke. Dat kan alleen maar leefbaar zijn wanneer God bijzondere genade geeft. En dát doet Hij! Hij laat Hosea aan den lijve ervaren wat het voor God betekent, om trouw te zijn aan mensen die Hem ontrouw zijn. Gods liefde is geweldig mooi, maar ook confronterend en robuust. Hij houdt van ons zoals we zijn, maar Hij houdt teveel van ons om ons te laten wie we zijn. Durf jij de uitdaging aan?

Terug naar het overzicht


Spoedcursus (S)preekkunde

Toerusting

Data, tijd : woensdag 24 maart en 7 april | 19.30 – 21.30 uur
Locatie : BG Valthermond, Wilhelminalaan 2
Leiding : Henk de Ruiter
Contactpersoon : Gert Stap
Opgave via: leerhuis@bgvonline.nl vóór 17 maart 2021

Preken wordt door velen gezien als iets waarvoor je een roeping en een gave moet hebben, ondersteund door de nodige theologische kennis. Anderen zijn op grond van Hebreeën 5:12 van mening dat iedere gelovige na verloop van tijd ‘leraar’ zou moeten kunnen zijn, in staat anderen te onderwijzen. Hoe je er ook naar kijkt, als je bij jezelf een verlangen voelt om anderen te dienen met het Woord, dan zijn er bepaalde principes die jou als spreker helpen. Dingen die je helpen je goed voor te bereiden en bij de les te blijven, zodat je toehoorders de boodschap beter zullen begrijpen en toe kunnen passen.

Het is altijd de moeite waard om de kostbaarheden die we zelf in het Woord van God hebben leren vinden, op een aanstekelijke manier door te kunnen geven zodat anderen er door gezegend worden. Dus niet alleen de ‘predikanten’ onder ons, maar ook kringleiders, jeugd- en tienerwerkers, aanbiddingleiders en mensen die in het pastoraat werkzaam zijn. Kortom: alle anderen die zich wel eens wagen aan het delen of overdenken van een bijbelgedeelte, zullen zeker hun voordeel doen met deze cursus. In twee avonden gaan we met elkaar leren hoe we effectievere sprekers kunnen worden tot eer van God en tot opbouw van onze toehoorders.

Terug naar het overzicht

Vraag & antwoord

Moet ik mij ergens opgeven?
Ja. In verband met de corona maatregelen hebben wij naam, adres en telefoonnummer nodig. Per onderdeel staat een email-adres aangegeven waar de aanmelding heen mag worden gestuurd. Bij voorkeur ook de kerkelijke gemeente vermelden. Aanmelden is daarnaast ook handig in verband met materiaal dat we moeten bestellen. Als mailen geen optie is dan kan een telefoontje ook.

Kan ik iemand van buiten mijn gemeente meenemen?
Dat kan zeker – graag zelfs! Het Leerhuis draagt de naam “De Open Monden,” dat betekent vrije toegang. De Leerhuisonderdelen zijn er juist om op een “laagdrempelige” manier na te denken over het hoe en waarom van geloven. Ook als u helemaal niet naar een kerk gaat.

Zijn er kosten aan verbonden?
Iedereen die wil deelnemen, moet kunnen deelnemen. Voor de meeste onderdelen zullen de kosten door de zeven deelnemende gemeenten worden gedragen. Waar in een enkel geval in materiaal of een maaltijd moet worden voorzien wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Daarnaast kunt u het werk van Leerhuis De Open Monden ook ondersteunen door een gift over te maken op NL 28 RABO 0345 9516 03, t.n.v. “Baptistengemeente ‘’De Open Poort”, onder vermelding van “Gift Leerhuis.”

Op basis waarvan wordt het aanbod aangeboden?
De Bijbel als Gods Woord is per definitie het uitgangspunt voor elk onderdeel; bij de Bron vinden wij elkaar. Waar er theologische verschillen, voorkeuren of smaken naar voren komen verwachten we dat we daardoor positief worden uitgedaagd tot verder nadenken en geloofsgroei.

Bij wie kan ik terecht voor vragen, meer informatie of suggesties ter verbetering?
Per onderdeel is er een contactpersoon aangegeven, daar kunt u terecht voor vragen. Maar ook waarderen wij het enorm als u mogelijkheden ziet voor verbetering en deze wil doorgeven.

Waar kan ik mijn feedback kwijt?
Achterin dit boekje is een evaluatieformulier te vinden dat u uit kunt knippen. Hetzelfde formulier is ook online op de websites van de gemeenten te vinden. Deze ingevulde formulieren kunt u inleveren bij de leiding van het desbetreffende Leerhuisonderdeel.

Week van gebed
In veel gemeenten wordt ook stilgestaan bij de Week van gebed. De Week van gebed is van 17 tot en met 24 januari 2020. Het thema is ‘#blijfinmijnliefde’. Het zijn niet altijd gebedsbijeenkomsten, maar gebed is wel het centrale thema. Op de websites van de gemeenten is meer informatie te vinden over activiteiten. U bent ook bij deze activiteiten van harte welkom.

Voor alle cursussen geldt dat wij de richtlijnen van het RIVM volgen.

Terug naar het overzicht