Onderwijsaanbod

In het seizoen 2019/2020 is er een divers onderwijsaanbod:


Heer, leer ons bidden

Persoonlijke geloofsontwikkeling

Data, locatie & tijd: donderdag 23, 30 jan., 13, 20, 27 feb. 2020
BG 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85
19:30 – 21:00 uur
Leiding: Maurits Luth
Contactpersoon: Maurits Luth
Opgave via: voorganger@bgte.nl, vóór 16 januari 2020

Hoewel bidden van essentieel belang is en onvoorstelbaar krachtig, is het niet altijd makkelijk. De meeste mensen hebben hulp nodig bij het bidden.
Misschien wéten we wel dat bidden belangrijk is, maar het kan ook erg moeilijk zijn om er tijd voor vrij te maken of om er de woorden en het geloof voor te vinden. Daarom gaan we er nu samen de tijd voor nemen! Rondom vijf thema’s komen we samen: aanbidding | vragen en voorbede |
omgaan met teleurstellingen | leren luisteren | geestelijke strijd.

De opbouw van de avonden is als volgt, volgens het programma van The
Prayer Course: na een woord van welkom kijken we ongeveer een kwartier
naar een inleidende video. Daar spreken we zo’n twintig minuten over door, om vervolgens ongeveer een kwartier uit te voeren wat we hebben geleerd. Daarna is er nog ruimte om af te sluiten met elkaar, of waar wenselijk nog wat verdieping aan te brengen. Het is de bedoeling dat het avonden zijn waarin er ruimte is voor ieders eigen manier van bidden, ook of juist als je meent dat het bij jou nog in de kinderschoenen staat.

Terug naar het overzicht


Leven na de genadeklap

Persoonlijke geloofsontwikkeling

Datum, locatie & tijd: dinsdag 28 januari 2020
BG Valthermond, Wilhelminalaan 2
19:30 – 21:30 uur
Leiding: Arie de Rover
Contactpersoon: Gert Mik
Opgave via: g.mik@ziggo.nl, vóór 21 januari 2020

Jarenlang had Arie de Rover een “succesvol” leven met een goede baan, een
gezin en een zondagse kerkgang. Totdat hij in een crisisperiode in zijn leven
Gods genade ontdekte. Een religieus leven veranderde in een werkelijke relatie met de Heere Jezus. Mensen kiezen vaak voor niet meer dan een religieus leven, dit lijkt een keuze van het hart omdat we het geloofsleven dan tastbaar lijken te kunnen maken. Maar als je uit genade wilt leven, vraagt dat om overgave en dat doet vaak pijn: het kost je eigen ego. Arie schreef hierover het boek “Leven na de genadeklap.”

“Genadeklap” is eigenlijk een gek woord. Volgens Arie heeft genade alles met een snoeiharde klap te maken. Als je echt gaat begrijpen wat genade inhoudt, dan geeft dat je leven een draai van 180 graden. Dan krijg je de genadeklap. Geen ingehouden corrigerende tik, ook geen “klap van de molen” zodat je een beetje “anders” wordt, maar een mokerslag die je leven omgooit. Arie zal tijdens deze ene avond aan u vertellen hoe hij dit heeft ervaren en hoe hij dit aan u en jou kan meegeven als leidraad in je leven met Jezus.

Terug naar het overzicht


Ruimte voor de Heilige Geest!

Bijbelstudie

Data, locatie & tijd: donderdag 5, 12, 19 maart 2020
PG Nw. Weerdinge, Weerdingerkanaal ZZ 143, gebouw De Jeugdhaven, achter kerkgebouw
19:45 inloop met koffie; 20:00 – 22:00
Leiding: Jelle de Kok
Contactpersoon: Alex van Elten
Opgave via: predikant@pgnwr.info, vóór 27 februari 2020

We gaan ons tijdens drie avonden verdiepen in vragen zoals:

  • Waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?
  • Wat zijn belemmeringen voor de Heilige Geest in kerkstructuur en denken en welke uitdagingen zijn er voor ons op dit gebied?
  • Hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven?
  • Hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven?Het is een combinatie van onderwijs, groepsgesprekken en ruimte voor persoonlijke vragen.

Jelle de Kok, predikant en toeruster binnen de PKN via het Evangelisch Werkverband, heeft over dit onderwerp een boek geschreven. Open voor iedereen die zoekt, voor iedereen die klaar is om kritisch na te denken, voor iedereen die wel eens samen wil gaan twijfelen… Kom alleen of juist samen!

Onkosten: € 10,00 voor de aanschaf van het boekje dat gebruikt zal worden. Mocht dit bedrag een belemmering vormen, geef dat dan gewoon even aan bij opgave – dan zal het geen belemmering meer zijn.

Terug naar het overzicht


Pastoraat + Elkaar helpen op de Weg te blijven

Toerusting

Datum, locatie & tijd: zaterdag 7 maart 2020
BG 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85
10:00 – 15:00 uur | zelf lunch meenemen
Leiding: Yme Horjus
Contactpersoon: Maurits Luth
Opgave via: voorganger@bgte.nl, vóór 29 februari 2020

Als christenen zijn we volgens de Bijbel “mensen van de Weg.” Het is simpel om te zeggen Wie die Weg is – Jezus. Maar om de Weg altijd te blijven volgen is een stuk moeilijker – dat vinden we allemaal op onze momenten wel eens lastig. En dat mag: want niet iedereen die verdwaald is, is de Weg ook echt kwijt. Als gelovigen zijn we aan elkaar gegeven om voor elkaar te zorgen – ook om er voor te zorgen dat we op die Weg blijven wandelen. Maar hoe doe je dat? Als je iemand af ziet haken – hoe benader je dan diegene? Wat is daarin jouw verantwoordelijkheid en hoe verhoudt zich die tot een eigen verantwoordelijkheid? Wat betekent het om (ook als gemeente) die negenennegentig achter te laten en achter die ene aan te gaan?

Yme Horjus heeft als zeer ervaren predikant wel ontdekt dat er veel verlegenheid bij christenen is om elkaar aan te spreken en dat we liever geen verantwoording afleggen aan elkaar. Toch gelooft hij in de bevrijdende kracht hiervan, ook in het pastoraat. Dit geloof spoorde hem aan tot zijn huidige promotieonderzoek over de tucht.

De “Pastoraat +”-zaterdagen zijn onderdeel van een tweejarig traject van toerusting van verschillende pastorale teams, onder leiding van Maurits Luth. Dit traject bestaat uit zo’n tien avonden en twee zaterdagen per jaar – waarbij de twee zaterdagen met boeiende en professionele gastsprekers ook toegankelijk zijn gemaakt voor het bredere publiek van het Leerhuis.

Terug naar het overzicht