Jezus is geboren!

Jezus is geboren!

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Zo begint het verhaal over de geboorte van Jezus, woorden uit de Bijbel die bijna alle mensen vroeger uit het hoofd konden opzeggen.

Waar gaat het werkelijk om?

Christenen geloven dat de God van Adam, Abraham, Isaac en Jacob de Schepper is van de aarde en van alles wat daarop groeit en leeft.
Hij maakte ook de mens, in het Bijbelboek Genesis vers 27 staat het zo “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze”.

God had en heeft een bedoeling met de mens, Hij schiep de mens omdat Hij iemand wilde die Zijn karakter en natuur zichtbaar zou maken. Die wil laten zien hoe God werkelijk is, een God die het beste met de mens voor heeft. Niet als robot maar helemaal uit vrije wil, en daar ging en gaat het fout, het karakter van de mens wil niet “gebonden” zijn en daarom kwam het tot een breuk tussen God en mensen.

Maar God zei toen al dat Hij die breuk zou herstellen, hij de belemmering weg zou nemen. Daarom kwam Zijn Zoon naar de aarde, om mens te worden en om te laten zien dat Hij de mens met God wou verzoenen.

Het “lieflijk”verhaal over een baby geboren in een stal spreekt tot de verbeelding, het heeft wel wat. Maar waar het werkelijk om gaat is dat Hij kwam om de belemmering weg te nemen.

De belemmering die zonde heet, als je wilt en Hem daarom vraagt wil hij door Jezus die zonde vergeven. Die kleine baby, die man werd, wonderen deed, 2000 jaar geleden en ook nu nog wonderen wil doen in mensenlevens.

Het grootste wonder? God die in liefde naar de aarde kwam en zelf Zijn hand uitsteekt naar de mens.

Benieuwd naar die God en Jezus, het verhaal kwijt geraakt, Kerst is een mooi moment om het weer te beleven. Er is zeker bij u in de buurt een kerkelijke gemeente waar u terecht kunt.

Ook bent u welkom in één van de speciale kerstdiensten bij de Baptistengemeente Nieuw-Buinen!