Gebedscursus Wandelen met God

Gebedscursus Wandelen met God

Deze cursus heeft als doel mensen te ondersteunen bij het bidden in verschillende situaties, zoals thuis, tijdens de eredienst, in kringen enz. Als je wilt groeien in je gebedsleven en meer zicht wil krijgen op het grote belang en de kracht van gebed, dan is dit zondermeer een goede investering van je tijd en aandacht. Tijdens de 6 lessen willen we veel ruimte hebben voor gesprek en gebed met en voor elkaar. We gaan samen op zoek naar wat bidden is en hoe we hier elke keer weer vormen voor kunnen vinden. Aan deze cursus en er zijn geen kosten aan verbonden.

Data’s
De lessen worden gegeven door de voorganger op de volgende donderdagavonden in de oude kerkzaal en beginnen telkens om 19:30 uur:

  • 24 september 2015
  • 15 oktober 2015
  • 29 oktober 2015
  • 12 november 2015
  • 26 november 2015
  • 17 december 2015

Meer informatie
Heb je vragen over deze cursus? Stuur dan een mail naar Rieanne Kwant, onderwijs@baptisten-nieuwbuinen.nl.

Aanmelding
Klik hier om je aan te melden voor de Gebedscursus Wandelen met God.