De kern van Kerst

Het gevoel
De laatste weken van het jaar hebben een aparte sfeer. Mensen wensen elkaar veel goeds: ‘Vrolijk Kerstfeest’, ‘Gelukkig Nieuwjaar’, ‘Prettige feestdagen’. Er hangt verwachting en gezelligheid in de lucht. Toch zijn er ook mensen somber: de dagen zijn kort, niet iedereen kan het zich veroorloven om geld uit te geven, sommige mensen voelen zich in deze tijd extra eenzaam.

Misschien ben jij wel een van die mensen, die niet blij zijn.

Omdat je een geliefde mist, omdat je moeite hebt om rond te komen of omdat er stormen in je leven zijn. Misschien heb je geen speciale reden om je ongelukkig te voelen. En toch ben je op zoek naar ‘meer in het leven’. Maar het ‘decembergevoel’ helpt niet verder. Dat lijkt eerder een opgeblazen luchtballon dan een opsteker.
Gezelligheid en feest zijn geen verkeerde dingen. Maar als er niets echt door verandert, als mensen niet dichter bij elkaar komen, als in januari weer alles grauw en donker is… wat schieten we er dan mee op?

De kern
Er is een feest in december dat je verder kan helpen. Het Kerstfeest wordt in onze tijd geromantiseerd en commercieel uitgebuit, maar toch heeft het een heel opmerkelijke en bemoedigende kern:

God ziet naar de mensen om

God houdt zoveel van ons, dat hij in de persoon van zijn Zoon een mens werd zoals wij. Dat is toch ongelofelijk?

Als over God wordt gesproken, komen er altijd veel vragen op. Het zijn vragen die te maken hebben met ons verdriet en onze problemen. De antwoorden zijn moeilijk te vinden en soms helemaal niet, ook voor gelovigen. Het Kerstfeest laat zien dat, hoe dan ook, God van ons houdt en met ons meeleeft. Het bewijs hiervoor zijn de omstandigheden van de geboorte van Jezus: Hij werd geboren onder armoedige omstandigheden, in een stal. Zijn wieg was een voerbak van de dieren. Al als baby werd Hij gehaat, volkomen onredelijk, zo fel zelfs dat men probeerde Hem te vermoorden. Door mens te worden liet de Zoon van God zien dat Hij ons niet alleen laat in ons lijden.

Het vervolg
Toen Jezus volwassen geworden was, leidde Hij een leven dat versteld deed staan. Hij zag werkelijk naar mensen om, wie ze ook waren en wat ook maar hun situatie was. Hij bracht mensen weer in contact met God, en dat doet Hij nog steeds. Jezus kan je innerlijke leegte vullen. Hij wil bij je zijn in de stormen van je leven en geeft door alles heen uitzicht op een geweldige toekomst. Zoals Hij beloofde:

“Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar zal het licht hebben dat leven geeft” (Johannes 8:12).

Wil je meer weten over de hoop en innerlijke vrede, die Jezus ook aan jou wil geven? Laat het ons dan weten en neem contact met ons op. Je kunt ook een e-mail sturen naar voorganger@baptisten-nieuwbuinen.nl.

De belofte

Jesaja 9:1, 5 en 6

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de Heere van de legermachten zal dit doen.