Speciale dienst

Speciale dienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

25/11/2018

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.
In deze dienst wordt er aandacht besteed aan het feit dat Peter Orsel in het voorjaar van 2019 een marathon gaat lopen als opvolger van Marijke Zijlstra, die dat verleden jaar heeft gedaan. Van de opbrengst van de sponsorloop zullen weer een aantal kinderen die in armoede leven, geholpen kunnen worden. Ook is er de mogelijkheid om tijdens deze dienst aan te geven dat uzelf een kindje wilt adopteren.

  • De Muskathlon vindt plaats in Oeganda in mei 2019, waar Peter 42 km, een hele marathon gaat lopen.
  • Na de dienst kunnen er kaarsen besteld worden ten behoeve van deze actie bij de kinderen van de zondagsschool
    https://www.compassion.nl/

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor het kinderwerk.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door Gerard van de Schee van Compassion. Er wordt gelezen uit Spreuken 22:2

Zangleiding
De zang wordt geleid door Judith van Herk en begeleid door het combo van de gemeente.

Wie is Gerard van Schee
Gerard van der Schee woont in Almere en is inmiddels 8 jaar bestuurslid van Compassion, waar hij dan ook graag voor en over spreekt.