Eredienst

Eredienst

Dwardiep 9, Nieuw-Buinen

time 09:30

21/02/2016

IMG_2457Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.
Na de dienst is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken. Tevens is er ruimte voor gesprek en/of gebed..

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden weer verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra en zal gaan over het thema:
” Het gebed van Jabes”
De schriftlezing is uit:
1 Kronieken 4:9-10 NBG

Collecte
Deze morgen zijn er 2 collectes.
De eerste collecte is voor het werk van de Gemeente
De tweede collecte is bestemd voor de activiteiten van de Evangelisatie Werkgroep.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Manon van Dijk en begeleid door het combo van de gemeente.