Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw-Buinen

time 09:30

07/02/2016

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Avondmaal
Tijdens deze dienst vieren we het heilig avondmaal. Je mag deelnemen aan het Avondmaal als je gelooft dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is aan het kruis en weer is opgestaan.

Welkom
Daarnaast worden er verschillende nieuwe leden voorgesteld.

Opgedragen
Er worden deze morgen 2 kinderen opgedragen.

Collecte
Deze morgen is er één collecte bestemd voor het werk in de gemeente.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek wordt weer verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra en zal gaan over het thema “De groeilessen in de handelswijze en houding van David”. Er wordt gelezen uit de Bijbel in Gewone Taal uit Samuel 17:17-22 en 40-51.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Jan Hofman en begeleid door het combo van de gemeente.