Michazondag- Dienst

Michazondag- Dienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

15/10/2017

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.
Deze dienst staat in het teken van de Michazondag

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor de Doedagen die deze week worden georganiseerd.

Schriftlezing en preek
Marijke Zijlstra gaat een verhaal houden over een muskat
hlon die ze gaat doen in Ethiopië georganiseerd door Compassion. Joost de Vries van Compassion zal hier ook iets over vertellen en de preek verzorgen.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Bert Scheper en begeleid door het combo van de gemeente.