Kerstmorgendienst

Kerstmorgendienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

25/12/2019

Deze morgen vieren we samen het Kerstfeest.

Tijdens de dienst zullen de kinderen van de zondagsschool een musical opvoeren.

De Schriftlezing en  prediking worden verzorgd door Dirk Geert van Herk.

Er is één collecte deze morgen.