Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 19:00

25/03/2016

OIMG_0066 avondmaalp deze avond vieren we het Heilig avondmaal.

De laatste maaltijd die de Here Jezus met zijn vrienden had,
voordat Hij gevangen werd genomen en daarna werd gekruisigd.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden weer verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra.
Er wordt gelezen uit de Bijbel in Gewone Taal. Mattheüs 27:27-54

Zangleiding
De zang wordt geleid door Manon van Dijk en begeleid door het combo van de gemeente.