Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 19:00

14/04/2017

Vandaag denken we er aan dat de Here Jezus voor onze zonden aan het kruis gestorven is.

We vieren samen het Heilig Avondmaal zoals Jezus dat heeft bedoeld de avond voordat Hij gekruisigd is.

Ds. J. Dijkstra gaat voor en de Schriftlezing is uit Johannes 19:17-42.

Rudy Timmer verzorgt de zangleiding. Medewerking wordt verleend door Daan Kroeze.