Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

08/10/2017

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden tijdens de dienst. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor onderhoud.
Bij de uitgang van de kerkzaal wordt de collecte voor de Voedselbank van Nieuw Buinen gehouden.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra. Er wordt gelezen uit de Herziene Staten Vertaling uit
1 Corinthiërs 12:2-27. Het thema is :”Leren te eren voor een regen van zegen”.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Geke Zijlstra en begeleid door het combo van de gemeente.