Eredienst – Startzondag

Eredienst – Startzondag

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:29

10/09/2017

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden tijdens de dienst. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor Onderhoud.
Bij de uitgang van de kerkzaal is de collecte voor de Voedselbank van Nieuw Buinen.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra

Zangleiding
De zang wordt geleid door Geke Zijlstra en begeleid door het combo van de gemeente.

Startzondag
Aansluitend aan de dienst er gelegenheid een kopje koffie te drinken en daarna wordt er een gezamenlijke maaltijd gehouden..
Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn wordt gevraagd om zelf brood, slaatje o.i.d.  mee te nemen voor het aantal personen die gebruik zullen maken van deze maaltijd. Voor de rest wordt gezorgd