Eredienst Paasfeest

Eredienst Paasfeest

Dwardiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

27/03/2016

Eredienst Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.
Vanmorgen vieren we heeft feest van de opstanding. Jezus was dood, maar leeft weer.

Medewerking wordt verzorgd door Metanoya. Een close harmony-groep die enkele liederen zal zingen.
Kijk ook op Metanoya.nl

Collecte Deze morgen is er één collecte bestemd voor het werk in de gemeente

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden weer verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra. Er wordt gelezen uit de Bijbel in Gewone Taal uit. Mattheüs 28:1-10 en Filippenzen 3:5-14

Zangleiding
De zang wordt geleid door Jaap de Vries en begeleid door het combo en het koor van de gemeente.