Eredienst met viering Heilig Avondmaal-Israëlzondag

Eredienst met viering Heilig Avondmaal-Israëlzondag

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

01/10/2017

Eredienst-Israëlzondag
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool. Tijdens de dienst wordt er speciale aandacht besteed aan Israël in het licht van de Bijbel

Avondmaal
Tijdens deze dienst vieren we het heilig avondmaal. Je mag deelnemen aan het Avondmaal als je gelooft dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is aan het kruis en weer is opgestaan.

Collecte
Deze morgen is er een collecte bestemd voor het werk in de gemeente en een collecte voor de Messiasbelijdende Joden in Israël.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Jan Hofman en begeleid door het combo van de gemeente.