Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

05/01/2020

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche.

Collecte
Deze morgen zijn er 2 collectes. De eerste bestemd voor het werk in de gemeente. De tweede voor huisvesting

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door Erik Donker. Er wordt gelezen uit Daniel 1 en Openbaringen 19.

Zangleiding
De zang wordt begeleid door het combo van de gemeente.