Eredienst met als thema zending

Eredienst met als thema zending

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

18/03/2018

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Opdragen
Deze morgen wordt Jent Dallinga opgedragen in de gemeente. Er wordt een zegen gevraagd voor Jent en voor de ouders en gevraagd om wijsheid bij de opvoeding.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor Durk en Sandy.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra.
Broeder Boudewijn van Schoonhoven (directeur van Cama Zending in Nederland) hoopt te delen
over zending en Ds. Dijkstra spreekt over evangelisatie. Er wordt gelezen uit 2 Timoteüs 4:1-5

Zangleiding
De zang wordt geleid door Geke Zijlstra en begeleid door het combo van de gemeente.