Eredienst m.m.v. de kinderen van de zondagsschool

Eredienst m.m.v. de kinderen van de zondagsschool

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

26/06/2016

Eredienst m.m.v. de kinderen van de zondagsschool
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen

Collecte
Deze morgen zijn er twee collectes. De eerste is bestemd voor het werk in de gemeente.
De tweede collecte is voor huisvesting.

Schriftlezing en preek
Vanmorgen verzorgen de kinderen van de zondagsschool de invulling van de dienst.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Geke Zijlstra en begeleid door het combo van de gemeente.