Eredienst-Kerkproeverij

Eredienst-Kerkproeverij

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

29/09/2019

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.
https://www.youtube.com/watch?v=s_xrh5ONVd8#action=share

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor het jeugdwerk.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door ds. Th. Niemeijer.

Zangleiding
De zang wordt begeleid door het combo van de gemeente.