Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

17/02/2019

Doopdienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.
In deze dienst worden Jeroen en Wilma Orsel gedoopt omdat ze zeker weten dat Jezus voor hun zonden is gestorven en weer is opgestaan

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor het Evangelisatiewerk in de gemeente

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgt door Ds. Jelle Dijkstra.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Marijke Zijlstra en begeleid door het combo van de gemeente.