Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

30/12/2018

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Voor de kinderen tot 8 jaar is er tijdens de prediking een aangepast programma. De andere kinderen blijven in de dienst.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor Lofprijzing en gebed.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door Ds. E. van Rhee. Hij zal soreken n.a.v. Psaml 90.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Manon van Dijk en begeleid door het combo van de gemeente.