Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

18/11/2018

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor onderwijs in de gemeente

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door Ds. G .Elzen. Hij leest uit Romeinen 12:1-8. Boven dit gedeelte staat “Leven naar de wil van God”.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Manon van Dijk en begeleid door het combo van de gemeente.