Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

26/08/2018

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Voor de Kinderen tot 9 jaar is er tijdens de dienst een aangepast programma.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor het Jeugdwerk.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra. Het thema van deze zondag is: Wees dankbaar … have an attitude of gratitude! Gelezen wordt uit Colossenzen 3:15-17 (NBV)

Zangleiding
De zang wordt geleid door Manon van Dijk en begeleid door het combo van de gemeente.