Eredienst

Eredienst

Dwardsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

15/05/2016

Eredienst. Pinksterfeest.
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. worhsip
Deze morgen is er geen
zondagsschool.

Collecte
Deze morgen zijn er 2 collectes. De eerste is  bestemd voor het werk in de gemeente. De tweede is bestemd voor de Evangelisatie Werkgroep.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden weer verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra.
De schriftlezingen zijn: Jesaja 55:1, Johannes 4:10-15 en Handelingen 2:1-4. Alle teksten zijn uit de Bijbel in Gewone Taal.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Jan Hofman en begeleid door het combo en het koor van de gemeente .