Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

19/08/2018

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Voor de kinderen tot  9 jaar is er tijdens de preek een aangepast programma.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor Onderwijs

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door br. W. Pathuis. Het thema is “De oudtestamentische zegen”. Gelezen wordt uit Numeri 6: 22-27.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Geke Zijlstra en begeleid door het combo van de gemeente.