Eredienst Pinksteren

Eredienst Pinksteren

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:31

20/05/2018

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 8 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor het onderwijs in de Gemeente

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door br. Frank Ouweneel.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Jan Hofman en begeleid door het combo van de gemeente.