Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

17/04/2016

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen zijn er 2 collectes. De eerste is bestemd voor het werk in de gemeente. De tweede voor het Kinderwerk van de gemeente.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden weer verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra.
Er wordt gelezen uit de Bijbel in Gewone Taal. Johannes 11:1-5, 17-27, 32-48.
De preek heeft als thema: “Rol de steen weg” en het gaat over Lazarus die dood was maar door Jezus weer levend werd gemaakt.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Geke Zijlstra en begeleid door het combo van de gemeente.