Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

29/04/2018

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor Evangelisatie.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra. Het thema is “Wie kan ik nog vertrouwen”.
Gelezen wordt uit Spreuken 3:1-4 en 2 
Thessalonicenzen 3:1-5

 Zangleiding
De zang wordt geleid door Geke Zijlstra en begeleid door het combo van de gemeente.