Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

24/04/2016

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er
crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen zijn er 2 collectes. De eerste is bestemd voor het werk in de gemeente. De tweede is voor het evangelisatiewerk van de gemeente.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door ds. E. van Rhee.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Manon van Dijk en begeleid door het combo van de gemeente.