Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

14/01/2018

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen worden er tijdens de dienst twee collectes gehouden. De eerste is voor het Gemeentewerk de tweede voor huisvesting.
Bij de uitgang wordt de collecte voor de Voedselbank van Nieuw Buinen gehouden

Schriftlezing en preek
Vandaag verzorgen leden van de gemeente de inhoud van de dienst. Er wordt gelezen uit 2 Korintiërs 5 en 13, Kollosenzen 2.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Geke Zijlstra en begeleid door het combo van de gemeente.