Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

24/09/2017

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Opdragen
Vanmorgen wordt Esmee Diëlle de Boer opgedragen in de dienst. Zoals in de Bijbel staat “Laat de kinderen tot mij komen” zo wordt ook Esmee deze morgen bij de Here Jezus gebracht. We zullen voor haar en haar ouders bidden om een zegen voor haar leven en wijsheid bij de opvoeding

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor het kinderwerk in de gemeente

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra. Er wordt gelezen uit de Nieuw Bijbel Vertaling.
Johannes 25:1-8 en Galaten 5:22-23

Zangleiding
De zang wordt geleid door Rudy Timmer en begeleid door het combo van de gemeente.