Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

23/07/2017

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche.
Voor de kinderen tot en met 12 jaar is er tijdens de preek een aangepast programma.

 

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor Durk & Sandy Meijer die werkzaam zijn voor Wycliffe Bijbelvertalers.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door ds. J. Scholtens uit Muntendam. Er wordt gelezen uit Hebreeën 10:19-25.
Thema van deze zondag is:  “Waarom bent u/jij hier”.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Jan Hofman en begeleid door het combo van de gemeente.