Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

16/07/2017

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche.
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Welkom
Deze morgen wordt Elsiena Hoving welkom geheten als vriend van de gemeente.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor Onderhoud.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra. Gelezen wordt Psalm 128 en Spreuken 10:22 uit de Nieuwe Bijbel Vertaling. Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.(Spreuken 10:22}
Thema van de dienst is “Gezegend om te zegenen”.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Geke Zijlstra en begeleid door het combo van de gemeente.