Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

09/07/2017

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche.
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.
Tijdens de dienst zullen de kinderen van de zondagsschool enkele liederen zingen en zal er afscheid genomen worden van de kinderen die de zondagsschool verlaten.

Collecte
Deze morgen worden er drie collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor huisvesting en bij de uitgang van de kerkzaal is de collecte voor de Voedselbank in Nieuw Buinen

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra. Er wordt gelezen uit Johannes 7:37-39 uit de Nieuwe Bijbel Vertaling. Het thema voor deze zondag is: Laat het water stromen”.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Rudy Timmer en begeleid door het combo van de gemeente.