Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

25/06/2017

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra en zal gaan over het thema “Van Bitter naar Best”. Gelezen wordt uit Exodus 15:22-27 uit de nieuwe Bijbel vertaling.

Zangleiding
De zang wordt geleid door het combo van de gemeente.