Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

03/04/2016

Eredienst. Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

IMG_0066 avondmaalAvondmaal
Tijdens deze dienst vieren we het heilig avondmaal. Je mag deelnemen aan het Avondmaal als je gelooft dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is aan het kruis en weer is opgestaan.

Collecte
Deze morgen is er één collecte bestemd voor het werk in de gemeente.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden weer verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra en zal gaan over de Emmaüsgangers.
Er wordt gelezen uit de Bijbel in Gewone Taal uit Lucas 24:13-35

Zangleiding
De zang wordt geleid door Rudy Timmer en begeleid door het combo van de gemeente.