Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw-Buinen

time 09:30

21/05/2017

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor Onderwijs in de gemeente.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra. Er wordt gelezen uit Habakuk 3:17-19 uit de Nieue Bijbel Vertaling.
Het thema is. “Hij laat mij over mijn bergen gaan”

Zangleiding
De zang wordt geleid door Jan Hofman en begeleid door het combo van de gemeente.