Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

09/04/2017

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen zijn er 2 collectes. De eerste is bestemd voor het werk in de gemeente. De Paascollecte. Bij de uitgang van de kerkzaal wordt de collecte voor de Voedselbank van Nieuw Buinen gehouden.

Schriftlezing en preek
De schriftlezingen en preek worden verzorgd door Durk Meijer van Wycliffe Bijbelvertaling en onze voorganger Ds. J.Dijkstra. Er wordt gelezen uit de NBV,  Mattheüs 26:17-20 en Johannes 13:1-20.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Bert Schepers en begeleid door het combo van de gemeente.