Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

07/08/2016

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche.
Er is geen zondagsschool tijdens de dienst, maar voor de kinderen tot 12 jaar is er een aangepast programma.

Avondmaal
Tijdens deze dienst vieren we het heilig avondmaal. Je mag deelnemen aan het Avondmaal als je gelooft dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is aan het kruis en weer is opgestaan.

Collecte
Deze morgen is er één collecte bestemd voor het werk in de gemeente.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door br. G. Rovers. Er wordt gelezen uit Ruth 2:1-15 en Mattheüs 28 :16-20 (NBG)

Zangleiding
De zang wordt geleid door Jan Hofman en begeleid door het combo van de gemeente.