Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

13/03/2016

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek wordt weer verzorgd door onze voorganger
IMG_0066Jelle Dijkstra en zal gaan over het thema
“Bidden naar Gods hart”
De Schriftlezingen hierbij zijn uit (NBG):
Joh. 11:41b-42 / Joh. 12:28-30 / Joh. 5:19 / Joh. 7:17
Mattheüs 6:9-13​
Lucas 11:1

Collecte
Deze morgen zijn er drie collectes de eerste is bestemd voor het werk in de gemeente, de tweede voor huisvesting en de derde is voor de Voedselbank van Nieuw Buinen

Zangleiding
De zang wordt geleid door Jan Hofman en begeleid door het combo van de gemeente.

Boekenuitleen
Vanmorgen is er gelegenheid om boeken te ruilen in de bibliotheek van de gemeente.