Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

17/07/2016

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. In de vakantieperiode is er geen zondagsschool, maar tijdens de preek is er een aangepast programma voor de kinderen tot 12 jaar.

Opgedragen
Er worden deze morgen 2 kinderen opgedragen.

Collecte
Deze morgen zijn er 2 collectes. De eerste is bestemd voor het werk in de gemeente. De tweede is voor de Evangelisatie Werkgroep

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra.
De Bijbellezing is uit 2 Corinthiërs 3:1-6. Er wordt gelezen uit de Bijbel in Gewone Taal uit.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Rudy Timmer en begeleid door het combo van de gemeente.