Eredienst.

Eredienst.

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

10/07/2016

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.
In deze dienst wordt Patrick Horlings gedoopt.

Collecte
Deze morgen zijn er drie collectes. De eerste is bestemd voor het werk in de gemeente, de tweede voor onderhoud en bij de uitgang van   de kerkzaal is de collecte voor de Voedselbank in Nieuw Buinen.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden weer verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra.

Zangleiding
De zang wordt begeleid door het combo van de gemeente.