Eredienst.

Eredienst.

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen.

time 09:30

03/07/2016

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Avondmaal
Tijdens deze dienst vieren we het heilig avondmaal.
Je mag deelnemen aan het Avondmaal als je gelooft dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is aan het kruis en weer is opgestaan.

Collecte
Deze morgen is er één collecte bestemd voor het werk in de gemeente.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door ds. G. Bosveld. De schriftlezingen zijn uit Handelingen 7: 44 – 8:4 en Handelingen 9:1-19a uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Het thema is: Wij dienen een levende God!

Zangleiding
De zang wordt geleid door Manon van Dijk en begeleid door het combo van de gemeente.