Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw-Buinen

time 09:30

19/06/2016

Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen is er één collecte . De Vakantiecollecte.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgt door br. W. Pathuis.
Het thema is “Onze Vader”. Gelezen wordt uit Mattheus 6:5-15 (NBG)

Zangleiding
De zang wordt geleid door Jan Hofman en begeleid door het combo van de gemeente.