Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

19/01/2020

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor het evangelisatiewerk in de gemeente

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door Erik Witte. Het thema is “Hart in Actie”. Er wordt gelezen uit Matheus 9:35 t/m 38

Zangleiding
De zang wordt begeleid door het combo van de gemeente.